|

Wizyta studyjna na Dolnym Śląsku na rzecz rozwoju wsi

Informacja o zrealizowaniu projektu partnerskiego KSOW zgodnie z umową nr 9/2022

 

   

               

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

 

W dniach 26 - 28  października 2022 r. Gmina Zwierzyn zorganizowała we współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wyjazd studyjny w województwie Dolnośląskim  pod tytułem Wizyta studyjna na Dolnym Śląsku na rzecz rozwoju wsi”.

Celem operacji było podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców regionu w zakresie małego przetwórstwa lokalnego, rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o walory przyrodnicze, turystyczne i produkty lokalne, tworzenia sieci współpracy służącej rozwojowi obszarów wiejskich oraz zarządzania projektami. Poprzez organizację wyjazdu studyjnego, umożliwiającego zapoznanie się z ww. tematyką i podniesienie wiedzy w tym zakresie. Program wyjazdu został tak ułożony żeby uczestnicy spotykali się z różnymi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami samorządu i mogli obejrzeć przedsiębiorstwa i nawiązać bezpośredni kontakt, zadawać pytania i w ten sposób podnosić swoją wiedzę i zdobywać informacje i doświadczenie oraz inspirację.

 

W ramach realizacji programu odbyło się spotkanie wszystkich uczestników, na którym przedstawiciele poszczególnych LGD omówili swoje działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o walory przyrodnicze, turystyczne i produkty lokalne, tworzenia sieci współpracy na swoim terenie oraz swoje doświadczenia w zakresie zarządzania projektami.

 

Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na www.ksow.pl