|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 17/2023

Debata Rolna 2023

               

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

W dniu 29.03.2023 r., została zawarta umowa nr 17/2023 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuską Izbą Rolniczą jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: „Debata Rolna 2023”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Celem operacji jest przekazanie i praktyczne wykorzystanie wiedzy uzyskanej przez uczestników konferencji z zaproponowanego zakresu tematycznego tj. zielonej energii na obszarach wiejskich, biologizacji w rolnictwie, retencji wodnej, oraz zapoznanie z ekoschematami - płatnościami w ramach płatności bezpośrednich w latach 2023-2027. Tematyka ta wpisuje się w strategie unijne i wpływa na wzrost świadomości słuchaczy oraz na rozwój obszarów wiejskich.

Efektem realizacji operacji jest zorganizowanie konferencji i przeszkolenie 100 osób z województwa lubuskiego oraz uzyskania przez nich praktyczniej wiedzy z zaproponowanego zakresu tematycznego, tj. zielonej energii na obszarach wiejskich, biologizacji w rolnictwie, retencji wodnej, oraz zapoznanie z ekoschematami.

Zadaniem operacji pn. Debata Rolna 2023 będzie przygotowanie uczestników zamieszkujących i pracujących na obszarach wiejskich do zmian w przepisach oraz do problemów jakie mogą pojawić się w prowadzeniu działalności rolniczej w związku z wdrażaniem tych przepisów. Takie działania przyczyniają się do ciągłego rozwoju gospodarstw rolnych, a  uzyskana wiedza ma pomóc w pełnym wykorzystaniu potencjału gospodarstw uwzględniając strategie ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego oraz wzmacnianie świadomości ekologicznej. Wszystko to ma wpływ na poprawę życia na obszarach wiejskich nie tylko pod względem środowiskowym, ale również społecznym i gospodarczym i tym samym wpływa na ich rozwój.

Więcej informacji na stronie Partnera.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl