|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 16/2023

Ogród ekologiczny – Czym natura obdarowuje, człowiek mądrze wykorzystuje

               

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

W dniu 29.03.2023 r., została zawarta umowa nr 16/2023 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuską Izbą Rolniczą jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: „Ogród ekologiczny – Czym natura obdarowuje, człowiek mądrze wykorzystuje”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Celem głównym operacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich i osób działających na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi w zakresie zasad i technik prowadzenia ekologicznego gospodarstwa oraz pokazanie technik przygotowania biodegradowalnych wianków ozdobnych wraz z przedstawieniem niezbędnych materiałów do ich tworzenia.

Powyższe stanowić będzie konstruktywną wymianę wiedzy i doświadczeń uczestników warsztatów z fachowcami prowadzącymi wzorowy ogród (doceniany i honorowany nagrodami), jako dążenie do wdrażania efektywnych inicjatyw mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Ukazanie, poprzez warsztaty, dobrych przykładów przedsiębiorczych właścicieli ekologicznego gospodarstwa, charakteryzujących się wiedzą i umiejętnościami na wysokim poziomie. Wskaże to nowe kierunki do podjęcia działań we własnym ogrodzie, niezależnie od jego wielkości, żyzności, klasy gleby.

 

Głównym efektem mnożnikowym projektu będzie przeszkolenie 17 zainteresowanych osób z województwa lubuskiego, a  dalszym rezultacie wykorzystanie przez nich doświadczeń i przeniesienie zdobytej praktycznej wiedzy na własny ogródek.

Długookresowy efekt stanowić będzie zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego i lokalnego poprzez śmiałe wdrażanie małego przetwórstwa oraz sieci sprzedaży z gospodarstwa, co aktywizuje rynek.

Więcej informacji na stronie Partnera.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl