|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 18/2023

Wyjazd studyjny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Gminy Szprotawa

               

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

W dniu 29.03.2023 r., została zawarta umowa nr 18/2023 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Gminą Szprotawa jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Wyjazd studyjny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Gminy Szprotawa. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Celem operacji jest Wymiana wiedzy, doświadczeń i poznania przykładów dobrych praktyk inwestycji i inicjatyw realizowanych w województwie dolnośląskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Efektem końcowym jest przeprowadzenie wyjazdu studyjnego oraz udział 32 uczestników, którzy pozyskają informację i wiedzę o dobrych praktykach współfinansowanych z PROW.

Efektem długookresowym będzie wykorzystanie i zastosowanie zdobytej wiedzy i informacji oraz rozpowszechnianie rezultatów tych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Gminie Szprotawa. Szerzenie dobrych praktyk i zrealizowanych inwestycji w ramach PROW przez uczestników operacji w celu podejmowania nowych inicjatyw na własnych terenach. W ramach realizacji operacji nawiązane zostaną także nowe kontakty pomiędzy różnymi podmiotami uczestniczącymi  w projekcie, które umożliwią wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Zastosowane zostaną sprawdzone rozwiązania w Województwie Dolnośląskim, które przyniosły duże rezultaty.

Więcej informacji na stronie Partnera.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl