Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Lubuskie

Czym jest Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego?

Idea Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego powstała w Szwedzkiej Skanii i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 r. Projekt ten szybko spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony

przedsiębiorców i władz samorządowych w regionach, których ambicją było zaoferowanie mieszkańcom i turystom regionalnej żywności najwyższej jakości. Aktualnie Sieć zrzesza 46 regionów z 13 krajów Europy, w tym 11 regionów z Polski: Województwo Mazowieckie, Województwo Opolskie, Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Dolnośląskie, Województwo Pomorskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Województwo Małopolskie,  Województwo Wielkopolskie,  Województwo Świętokrzyskie i od 2020 roku  Województwo Lubuskie.

Głównym celem regionów znajdujących się w Sieci jest promocja rozwoju tradycyjnej 
i nowoczesnej żywności opartej na lokalnych surowcach. Regiony realizują działania, które mają na celu promocję i poprawę jakości regionalnej żywności oraz wzmocnienie regionalnej tożsamości. W obrębie każdego regionu istnieje regionalna sieć zrzeszająca producentów uczestniczących w sieci – są nimi m.in. gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa żywności i restauracje podkreślające swoje powiązania z regionem. Producenci muszą spełniać kryteria dla produktów i potraw uznanych za żywność lokalnego pochodzenia. ESRDK została utworzona, aby promować potrawy regionalne, wzmacniać tożsamość, być platformą współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń między wytwórcami, przetwórcami, restauratorami
i sprzedawcami, wspierać rozwój istniejących i nowopowstających podmiotów działających w oparciu o lokalne i regionalne zasoby żywności. Ma również na celu ułatwienie turystom i pozostałym konsumentom dostępu do żywności produkowanej i przetwarzanej na bazie lokalnych i regionalnych surowców w całej Europie. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oparta jest na ogólnie rozpoznawalnym logo, ustalonych kryteriach członkostwa, wspólnych zadaniach promocyjnych i marketingowych na poziomie regionalnym jak i europejskim.

 

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w województwie lubuskim

Województwo Lubuskie zostało przyjęte do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w 2020 r. i obecnie jest na etapie budowania Sieci i rekrutowania jej członków.

Cele Lubuskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego:

 • promocja lubuskich wyrobów i przetworów żywnościowych, dań i potraw regionalnych związanych z dziedzictwem kulinarnym regionu;
 • rozwój i aktywizacja lokalnych producentów żywności wysokiej jakości;
 • wzmocnienie tożsamości regionalnej;
 • wskazanie miejsc, w których oferowane są produkty regionalne, wyróżniające się wysoką jakością;
 • stymulowanie ruchu turystycznego poprzez rozwój atrakcyjności kulinarnej regionu;
 • rozwój i wsparcie lubuskich małych i średnich przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej oraz wzmacnianie ich konkurencyjności;
 • zwiększenie zainteresowania konsumentów żywnością wysokiej jakości;
 • wsparcie rozwoju sieci sprzedaży produktów tradycyjnych i regionalnych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy.

Kto może zostać członkiem Lubuskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego?

 • producenci z sektora  rolnictwa, ogrodnictwa i rybołówstwa/rybactwa;
 • producenci, wytwórcy i przetwórcy artykułów rolno – spożywczych;
 • właściciele restauracji, innych obiektów gastronomicznych lub hotelarskich;
 • sprzedawcy artykułów rolno-spożywczych wysokiej jakości i sklepy farmerskie.

Korzyści ze wstąpienia do Sieci czyli dlaczego warto zostać członkiem Sieci

 • oznakowanie przedsiębiorstwa tabliczką z logo Dziedzictwo Kulinarne Lubuskie, którą podmiot bezpłatnie otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
 • prawo do oznakowania produktów logiem Dziedzictwo Kulinarne Lubuskie,
 • promocję na portalach społecznościowych prowadzonych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
 • umieszczenie informacji o członkostwie w Sieci na stronie internetowej Samorządu Województwa Lubuskiego (www.lubuskie.pl) oraz na stronie internetowej Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (www.culinary-heritage.com),
 • możliwość uczestniczenia w imprezach promocyjnych organizowanych przez Samorząd Województwa Lubuskiego, takich jak: targi, festyny, jarmarki, imprezy plenerowe itp.,
 • udział w szkoleniach i stały dostęp do materiałów szkoleniowych,
 • dostęp do bazy danych wszystkich członków Sieci,
 • możliwość korzystania z preferencyjnych warunków promocji i sprzedaży wynegocjowanych przez Sieć dla członków Sieci.

Jak zapisać się do Sieci?

Podmiot zainteresowany członkostwem w Sieci musi złożyć w tej sprawie wniosek w formie pisemnej na udostępnionym formularzu. Wniosek można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7; 65-057 Zielona Góra.

Za datę wstąpienia do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Lubuskie przyjmuje się datę zatwierdzenia członkostwa przez Kapitułę ds. Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Lubuskiego, która ocenia złożony wniosek.

Opłaty członkowskie

Pierwsze członkostwo w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Lubuskiego przyznawane jest na dwa lata i jest całkowicie bezpłatne. Po dwóch latach członkostwo w Sieci może zostać odnowione na wniosek członka Sieci i wówczas opłata roczna wynosi 100 zł. Przedłużenie członkostwa w Sieci jest dobrowolne.  

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Lubuskiego,

Załącznik nr 1 do Regulaminu - wniosek o przyznanie członkostwa w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Lubuskie,

Załącznik nr 2 do Regulaminu - wniosek o odnowienie członkostwa w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Lubuskie,

Załącznik nr 3 do Regulaminu - klauzula informacyjna.