|

Rozstrzygnięcie konkursu KSOW nr 6/2022!

Poznaliśmy listę projektów zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Lubuskiego– 21 operacji zostanie sfinansowanych w 2022 r. ze środków KSOW.

W dniu 10 maja 2021 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji partnerskich oraz listy rezerwowej operacji partnerskich do realizacji w ramach Planu Operacyjnego  na lata 2022-2023 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Lubuskiego w 2022 r. Przedmiotowa lista została zaopiniowana pozytywnie przez Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW Województwa Lubuskiego w dniu 4 maja 2022 r.

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło aż 28 wniosków na kwotę ponad 870 tys. zł. Na konkurs przeznaczona została kwota 500 tys. zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dofinansowanie otrzymało 21 operacji, które skierowane są do mieszkańców lubuskich wsi i małych miast. Operacje realizowane będą przez Partnerów KSOW. Środki przeznaczone zostaną na organizację konferencji, konkursów, warsztatów i wyjazdów studyjnych, których celem jest wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz działania na rzecz społeczności lokalnych mające wpływ na aktywizację mieszkańców oraz poprawę jakości życia mieszkańców wsi i małych miast.

 

 

Lista operacji wybranych do realizacji