|

OGŁOSZENIE O OGRANICZENIU PRACY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

  1. Od dnia 1 marca 2022 r. wznawiana jest, choć w ograniczonymstopniu,bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Od wskazanego terminu bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się na parterach budynków Urzędu w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach w Urzędzie.
  2. W pierwszej kolejności, w celu załatwienia spraw, nadal prosimy o korzystanie z kontaktu telefonicznego oraz kanałów komunikacji elektronicznej.
  3. Wnioski można także składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie.
  4. Wszelkie dane kontaktowe (numery telefonów oraz adresy mailowe do poszczególnych komórek organizacyjnych) znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: www.bip.lubuskie.pl/104/Kontakt_-_Departamenty_i_Biura/
  5. Ogólny adres poczty elektronicznej Urzędu to: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl, natomiast numer na Centralę telefoniczną to: +48 68 45 65 200.
  6. W przypadku braku możliwości złożenia pisma w formie elektronicznej punktem głównym przyjmującym korespondencję jest Kancelaria Ogólna, w której należy zachować minimum 1,5 metra zarówno od lady korespondencyjnej jak i od kolejnej osoby znajdującej się w kolejce do załatwienia sprawy.