|

Informacja o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 4/2021

LUBUSCY PRODUCENCI ROLNI Z WIZYTĄ NA PODKARPACIU

               
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany zgodnie z umową nr 4/2021

W dniach 20-24 września 2021r. Lubuska Izba Rolnicza zorganizowała we współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wyjazd studyjny na Podkarpacie pod tytułem „Powiększanie sieci współpracy producentów produktów regionalnych i tradycyjnych”.

Głównym celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń naszych regionalnych producentów z wytwórcami na Podkarpaciu, w regionie Bieszczady.

W wyjeździe uczestniczyli lubuscy rolnicy, producenci rolni, winiarze, pszczelarze, producenci produktów ekologicznych, producenci produktów regionalnych i tradycyjnych, osoby związane z lubuskimi produktami regionalnymi i tradycyjnymi oraz działające na rzecz rolnictwa.

Celem wyjazdu w rejon o wysoce rozwiniętej produkcji produktów ekologicznych oraz regionalnych i tradycyjnych było zapoznanie się z historią i tradycją ich wytwarzania, zapoznanie z procesem, metodami i etapami produkcji oraz ze specyfiką produktów i ich związków z obszarem geograficznym.

Wizyta była okazją ukazania wpływu tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych na rozwój i atrakcyjność obszarów wiejskich.

 

Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na www.ksow.pl