|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 8/2022

Konkurs Lubuska Mega Dynia

               

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W dniu 31.05.2022 r., została zawarta umowa nr 8/2022 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Konkurs Lubuska Mega Dynia.Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

 

Celami operacji są popularyzacja produkcji roślinnej, w tym w szczególności produkcji warzywniczej, popularyzacja uprawy dyni i jej walorów żywieniowych oraz wymiana doświadczeń w uprawie dyni pomiędzy uczestnikami konkursu, aktywizacja mieszkańców Województwa Lubuskiego, edukacja w zakresie uprawy i pielęgnacji warzyw, edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców województwa lubuskiego.

 

Efektem końcowym operacji będzie zorganizowanie konkursu Lubuska MEGA DYNIA, w którym weźmie udział 60 dyń zgłoszonych do konkursu. Ponadto efektem natychmiastowym będzie poniesienie wiedzy wśród uczestników konkursu z zakresu ekologicznej uprawy warzyw oraz wykorzystania dyni w naszej kuchni.

Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia aktywności i integracji mieszkańców gospodarujących na polach, ogrodach i ogródkach oraz zwiększy poziom wiedzy na temat upraw ekologicznych. Zdobyta wiedza wpłynie na dalszy rozwój uczestników konkursu i pozwoli poszerzyć perspektywę związaną z uprawami ekologicznymi w województwie lubuskim. W rezultacie przeprowadzenia operacji podniesie się poziom wiedzy społeczeństwa z zakresu upraw ekologicznym, co przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich województwa lubuskiego. Organizacja operacji przyczyni się również do promocji Ziemi Lubuskiej i walorów upraw ekologicznych

 

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

 

Więcej informacji na stronie Partnera.