|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 29/2022

Lubuskie tradycje piwowarskie

               

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

W dniu 29.06.2022 r., została zawarta umowa nr 29/2022 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Lubuskie tradycje piwowarskie. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Celem operacji jest pokazanie nowych możliwości rozwoju dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich poprzez organizację warsztatów oraz zwiększenie udziału zainteresowanych stron i wymiana doświadczeń oraz wiedzy podczas organizowanej konferencji dotyczące lubuskich tradycji piwowarskich oraz promocja współpracy miedzy gospodarstwami.

Organizacja cyklu 5 warsztatów związanych z browarnictwem, konferencji dotyczącej „Lubuskich tradycji piwowarskich” z panelem dyskusyjnym oraz konkursu „Browarnictwo domowe sposobem na promocję i rozwój terenów wiejskich i działalność pozarolniczą – Najlepsze piwa domowe województwa Lubuskiego”

Efektem końcowym jest powstanie siatki kontaktów i zrzeszenie się przydomowych piwowarów w zorganizowaną jednostkę działającą i promującą tradycyjne browarnictwo na terenach wiejskich jako sposób na ich rozwój.

Nabycie realnej wiedzy dotyczącej browarnictwa może zaowocować powstaniem mini-browarów rzemieślniczych na terenach wiejskich województwa Lubuskiego, co zaowocuje nowymi miejscami pracy, promocją produktu regionalnego i rozwojem regionu.

Pokazanie rolnikom i gospodarzą na terenach wiejskich nowych rynków zbytu i ekologicznych produktów, które mogą służyć do produkcji kraftowych piw.

Efekt 1: Przekazanie 75 uczestnikom 5 cyklów warsztatów realnej i rzetelnej wiedzy na temat piwowarstwa od sposobów warzenia piwa, poprzez zakup sprzętu, legalizację, zdobycie koncesji i promocję gotowego produktu.

Efekt 2: Podczas jednej konferencji będzie miejsce na panel dyskusyjny podczas którego 150 uczestników będzie mogło wymienić się doświadczeniami i kontaktami tworząc sieć informacyjną.

Efekt 3: Jeden konkurs sprawi, że w jednym miejscu spotka się minimum 10 domowych producentów piw rzemieślniczych – dzięki czemu będzie możliwość zaproponowania im stworzenia zrzeszenia i pokazania możliwości przekształcenia hobby w innowacyjną działalność gospodarczą.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

 

Więcej informacji na stronie Partnera.