|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 2/2022

Debata Rolna 2022

                  

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

W dniu 29.07.2022 r., została zawarta umowa nr 2/2022 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuską Izbą Rolniczą, jako „Partnerem KSOW, na realizację operacji: pn.: Debata Rolna 2022, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Celem operacji jest przekazanie i praktyczne wykorzystanie wiedzy przez uczestników konferencji z zaproponowanego zakresu tematycznego tj. „Krajowy Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027 - najważniejsze wyzwania”, „Europejski Zielony Ład – wpływ programu na rolnictwo” oraz „Podatek VAT w prowadzeniu gospodarstw rolnych”.

Efektem realizacji operacji, oprócz uzyskania wiedzy z zaproponowanego zakresu tematycznego, będzie pokazanie możliwych kierunków rozwoju gospodarstwa oraz wskazanie możliwości wykorzystania istniejących zasobów i potencjału do inicjatyw na rzecz zwiększania dochodowości gospodarstw, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i rozwoju obszarów wiejskich.

 

Zostań Partnerem KSOW na www.ksow.pl

 

Więcej informacji na stronie Partnera KSOW