|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 2/2021

Wyjazd studyjny przedstawicieli Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na Śląsk

               

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 

W dniu 01.07.2021 r., została zawarta umowa nr 2/2021 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Wyjazd studyjny przedstawicieli Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na Śląsk. Poznanie specyfiki funkcjonowania oraz rozwoju środowiska piłkarskiego na obszarach wiejskich, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2020 – 2021.

 

Celem operacji jest  poznanie genezy metamorfozy Śląskiego Związku Piłki Nożnej, poznanie modelu jaki przyjął Śląski Związek Piłki Nożnej, dzięki któremu stał się nowoczesnym Związkiem Sportowym z wieloma profesjonalnymi wydziałami. Chcemy poznać model zarządzania Związkiem, strategię marketingową, zarządzanie obiektami sportowymi, strategię pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów, konkursy i projekty grantowe oraz jak wyglądają szkolenia dla działaczy klubów z obszarów wiejskich. Wszystkie te działania są również kierowane na obszary wiejskie i zachęcają mieszkańców do większego zaangażowania w lokalne kluby. Zależy nam na poznaniu specyfiki Śląskich klubów sportowych, które mają swoją siedzibę na obszarach wiejskich – skąd pozyskują środki na swoje inwestycje oraz jak wygląda ich funkcjonowanie, jak aktywizują lokalną społeczność.

 

Efektem końcowym jest przeprowadzenie 1 wyjazdu studyjnego oraz udział 20 uczestników, którzy podnieśli  swój poziom wiedzy oraz nabędą informacje na temat funkcjonowania Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz klubów piłkarskich z regionu.

 

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

 

Więcej informacji na stronie Partnera.