|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 14/2022

Wyjazd studyjny przedstawicieli Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na Mazowsze. Poznanie specyfiki funkcjonowania oraz rozwoju środowiska piłkarskiego na obszarach wiejskich

               

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

W dniu 31.05.2022 r., została zawarta umowa nr 14/2022 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Wyjazd studyjny przedstawicieli Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na Mazowsze. Poznanie specyfiki funkcjonowania oraz rozwoju środowiska piłkarskiego na obszarach wiejskich. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

 

Celem operacji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami lubuskich klubów piłkarskich a mazowieckimi klubami piłkarskimi działającymi na obszarach wiejskich, a także poznanie funkcjonowania mazowieckich wiejskich klubów piłkarskich.

 

Efektem końcowym jest Przeprowadzenie wyjazdu studyjnego – 1 szt. Liczba uczestników, którzy podniosą swój poziom wiedzy oraz nabędą informacje na temat funkcjonowania Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz wiejskich klubów piłkarskich z regionu- 20.

Efektem długofalowym będzie zastosowanie zdobytej wiedzy i informacji na rzecz rozwoju piłki nożnej na obszarach wiejskich – pozyskiwanie środków zewnętrznych, modernizacja infrastruktury, czy zarządzanie klubem sportowym. Poprawie może również ulec sfera marketingu i promocji klubów – dotarcie do większej liczby odbiorców. W ramach realizacji operacji zostaną również nawiązane kontakty pomiędzy środowiskami, co może oddziaływać na powstanie siatki współpracy i lepsze funkcjonowanie klubów sportowych z obszarów wiejskich.

 

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

 

Więcej informacji na stronie Partnera.