|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 12/2022

AgroLiga 2022 - najlepsze zarządzanie, organizacja i planowanie.

               

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

W dniu 31.05.2022 r., została zawarta umowa nr 12/2022 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: AgroLiga 2022 - najlepsze zarządzanie, organizacja i planowanie. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

 

Celem operacji jest przeprowadzenie konkursu pn. AgroLiga 2022, oraz wyłonienie i promocja 11 najlepszych gospodarstw rolnych a także 6 firm działających na rzecz rolnictwa w województwie lubuskim w okresie 8 miesięcy.

 

Efektem końcowym jest Wyłonienie 11 efektywnych gospodarstw rolnych z województwa lubuskiego. Wyłonienie 6 firm rolnych w województwie lubuskim. Promocja 11 gospodarstw rolnych z województwa lubuskiego. Promocja 6 firm branży rolniczej działających na terenie województwa lubuskiego. Wymiana doświadczeń uczestników konkursu AgroLiga, przez 11 rolników oraz 6 firm rolnych z województwa lubuskiego.

Zwiększenie wiedzy i umiejętności na temat zarzadzania, organizacji i planowania w gospodarstwie rolnym przyczyni się do rozwoju gospodarstw rolnych dobrze wykorzystujących swój potencjał. Zwiększenie wykorzystywania innowacyjnych technologii
i rozwiązań technicznych przynoszących korzyści w gospodarstwach rolnych spowoduje zwiększenie liczby mieszkańców obszarów  wiejskich, którzy będą rozwijać się zawodowo na wsi.

 

 

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

 

Więcej informacji na stronie Partnera.