|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 10/2022

Wyjazd studyjny i wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw produktów regionalnych w województwie Zachodniopomorskim

               

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

W dniu 31.05.2022 r., została zawarta umowa nr 10/2022 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Gminą Zwierzyn jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Wyjazd studyjny i wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw produktów regionalnych w województwie Zachodniopomorskim.Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

 

Celem operacji jest Rozwój przedsiębiorczości nakierowanej na produkcję produktów tradycyjnych lub regionalnych na obszarach wiejskich na terenie Gminy Zwierzyn.

 

Efektem końcowym jest  przeprowadzenie wyjazdu studyjnego – 1 szt. Liczba uczestników którzy podniosą swój poziom wiedzy oraz nabędą informacje na temat działalności przedsiębiorstw produkujących produkty regionalne w Kołobrzegu – 20 osób

Efektem długotrwałym będzie zastosowanie nabytej wiedzy i informacji na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenie obszarów wiejskich w Gminie Zwierzyn. Wykorzystanie zdobytego doświadczenia w zakresie wytwarzania produktów  tradycyjnych i regionalnych przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości produkowanego towaru, efektywnej promocji, która przyczyni się do wzrostu sprzedaży i większej rozpoznawalności produktów regionalnych, wytwarzanych na terenie Zwierzyna. W ramach realizacji operacji zostaną również nawiązane kontakty pomiędzy różnymi grupami biorącymi udział w operacji, co może być inspiracją na powstanie struktury współpracy we własnych środowiskach lokalnych, która ułatwi działanie różnym podmiotom.

 

W dniach 13-15 czerwca 2022 r. Gmina Zwierzyn zorganizowała we współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wyjazd studyjny w województwie Zachodniopomorskim  pod tytułem Wyjazd studyjny i wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw produktów regionalnych w województwie Zachodniopomorskim”.

Głównym celem przedsięwzięcia był rozwój przedsiębiorczości i  wymiana doświadczeń produktów regionalnych producentów z wytwórcami w regionie Zachodniopomorskim.

W wyjeździe uczestniczyli lubuscy rolnicy, producenci rolni, winiarze, pszczelarze, producenci produktów ekologicznych, producenci produktów regionalnych i tradycyjnych, osoby związane z lubuskimi produktami regionalnymi i tradycyjnymi oraz działające na rzecz rolnictwa.

Celem wyjazdu w rejon o wysoce rozwiniętej produkcji produktów ekologicznych oraz regionalnych i tradycyjnych było zapoznanie się z historią i tradycją ich wytwarzania, zapoznanie z procesem, a także ułatwienie transferu wiedzy i innowacji na obszarach wiejskich. Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach. Nabytą wiedzę będą mogli wykorzystywać i przenieść na lokalny teren przyczyniając się do podejmowania oryginalnych, innowacyjnych działań służącym warunkom w których będzie mógł pojawiać się rozwój przedsiębiorczości, oraz produkcji dobrej jakości lokalnych produktów tradycyjnych i regionalnych.

Wizyta była okazją ukazania wpływu tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych na rozwój i atrakcyjność obszarów wiejskich.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

 

Więcej informacji na stronie Partnera.