|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 1/2021

Szkolenie dla pracowników i działaczy klubów piłkarskich z obszarów wiejskich woj. lubuskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy w wybranych zagrożeniach zdrowia z elementami urazów sportowych

               

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 

W dniu 01.07.2021 r., została zawarta umowa nr 1/2021 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Szkolenie dla pracowników i działaczy klubów piłkarskich z obszarów wiejskich woj. lubuskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy w wybranych zagrożeniach zdrowia z elementami urazów sportowych, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2020 – 2021.

 

Celem operacji jest przeszkolenie działaczy i pracowników klubów wiejskich zrzeszonych w Lubuskim ZPN pod kątem wiedzy z zakresu pomocy przedmedycznej, z uwzględnieniem urazów sportowych. Dodatkowo zależy nam, aby większość klubów w woj. lubuskim posiadało swojego przedstawiciela z certyfikatem umożliwiającym pełnienie funkcji „opieki medycznej” podczas meczów. Dzięki temu wiejskie, amatorskie kluby piłkarskie nie będą musiały zatrudniać profesjonalnych firm z branży ratownictwa medycznego.

 

Efektem końcowym jest przeprowadzenie 2 szkoleń z pierwszej pomocy oraz przeszkolenie

50 uczestników, którzy podnieśli swój poziom wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

Więcej informacji na stronie Partnera.