|

Informacja o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 6/2021

„Prezentacja produktów tradycyjnych i regionalnych, polsko-czeska wymiana doświadczeń”

               

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zostań partnerem KSOW na www.ksow.pl

 

W dniach 18 - 20.10.2021r. w ramach realizacji operacji pn.„Prezentacja produktów tradycyjnych i regionalnych, polsko-czeska wymiana doświadczeń”, przeprowadzone zostały wizyty studyjne na terenie Czech, w których udział wzięli producenci produktów regionalnych i tradycyjnych oraz przedstawiciele lokalnych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Żagańskiego. Niniejsza operacja dofinansowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021r, ze środków schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.

Celem realizowanej operacji był wzrost rozwoju przedsiębiorczości w zakresie wytwarzania produktów regionalnych lub tradycyjnych na terenie Powiatu Żagańskiego.

W wyniku wizytowanych miejsc uczestnicy projektu mieli możliwość zaobserwowania jak funkcjonują czeskie browary produkujące piwo regionalne a także inne towary i produkty o charakterze regionalnym.  Uczestnicy operacji uzyskali także informacje i wiedzę w ramach przeprowadzonych prelekcji na następujące tematy: „Kryteria i wytyczne dotyczące kwalifikowania towarów i artykułów jako produktów regionalnych i tradycyjnych”, „Nawiązywanie współpracy i tworzenie sieci współpracy partnerskiej dotyczącej wzmacniania marki produktów i towarów regionalnych i tradycyjnych w Województwie Lubuskim”.