|

Informacja o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 4/2021

Powiększanie sieci współpracy producentów produktów regionalnych i tradycyjnych

W dniu 24.06.2021 r. została zawarta umowa nr 4/2021 między Województwem Lubuskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuską Izbą Rolniczą z siedzibą w Zielonej Górze, jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji pt. „Powiększanie sieci współpracy producentów produktów regionalnych i tradycyjnych” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Celem operacji jest pokazanie dobrych przykładów z przedsiębiorczej wsi regionu województwa podkarpackiego charakteryzującego się bogactwem dziedzictwa kulinarnego, a także wymiana doświadczeń naszych regionalnych producentów z wytwórcami w odwiedzanym regionie.