|

Informacja o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 19/2021

„Produkt regionalny na obszarze wiejskim”

               

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zostań partnerem KSOW na www.ksow.pl

Projekt realizowany zgodnie z umową nr 5/2021

W dniach 27-29 października  2021r. Gmina Zwierzyn organizuje we współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wyjazd studyjny w województwie Dolnośląskim pod tytułem „Produkt regionalny na obszarze wiejskim”.

CEL:

Rozwój przedsiębiorczości nakierowanej na produkcję produktów tradycyjnych lub regionalnych na obszarach wiejskich na terenie Gminy Zwierzyn.

 

Zastosowanie nabytej wiedzy i informacji na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenie obszarów wiejskich w Gminie Zwierzyn. Wykorzystanie zdobytego doświadczenia w zakresie wytwarzania produktów tradycyjnych i regionalnych przyczyni się do utrzymywania wysokiej jakości produkowanego towaru, efektywnej promocji, która przyczyni się do wzrostu sprzedaży i większej rozpoznawalności produktów regionalnych, wytwarzanych na terenie Zwierzyna. W ramach realizacji operacji zostaną również nawiązane kontakty pomiędzy różnymi grupami biorącymi udział w operacji co może być inspiracją na powstanie struktury współpracy we własnych środowiskach lokalnych, która ułatwi działanie różnym podmiotom

 

Efekty:

  1. Przeprowadzenie wyjazdy studyjnego
  2.  Liczba uczestników którzy podniosą swój poziom wiedzy oraz nabędą informacje na temat działalności przedsiębiorstw produkujących produkty regionalne w województwie dolnośląskim (20 osób)