|

Informacja o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 16/2021

„Promocja turystyki obszarów wiejskich dostępnej dla społeczności lokalnej”

               
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W niedzielę 12 września 2021 r. na plaży nad Jeziorem Osiek, w gminie Dobiegniew, świętować będziemy zakończenie lata, zorganizowane w ramach imprezy plenerowej, pn.: „Promocja turystyki obszarów wiejskich dostępnej dla społeczności lokalnej”. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie finansowew ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021. Impreza ma nie tylko promować obszary wiejskie gminy Dobiegniew ale również zaprezentować, możliwość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz pokazać możliwe kierunki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Zadania podejmowane w ramach niniejszego przedsięwzięcia takie jak regaty żeglarskie, zawody w piłce plażowej, gry i konkurencje rodzinne, mają promować wypoczynek oraz pokazywać atrakcyjność obszaru i alternatywę dla kierunków rozwoju i możliwości podejmowania dodatkowego zarobkowania.

 

Tytuł operacji:

„Promocja turystyki obszarów wiejskich dostępnej dla społeczności lokalnej”

Cel KSOW na lata 2014-2020:

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel operacji:

Impreza ma zachęcić mieszkańców gminy i powiatu do czynnego korzystania z walorów turystycznych gminy Dobiegniew w celu możliwości aktywnego spędzania czasu. Dodatkowo  ma pokazać kierunki i szanse na rozwój działalności turystycznej obszarów wiejskich oraz zachęcić mieszkańców powiatu i gminy do podejmowania inicjatyw w celu dodatkowego zarobkowania.

 

Efekty realizacji operacji:

Zorganizowanie stoiska promocyjnego w trakcie imprezy plenerowej – przekazanie informacji na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i możliwości wnioskowania o dofinansowania

Zwiększenie aktywności podmiotów oferujących agroturystykę i inne usługi turystyczne.

 

Program spotkania w załączeniu.

"Zostań partnerem KSOW na www.ksow.pl"