|

Informacja o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 15/2021

„ŚWIĘTO PLACKA DROŻDŻOWEGO jako forma aktywizacji i integracji lokalnej społeczności z terenów wiejskich”

               
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 

W sobotę 14 sierpnia br. w miejscowości Radęcin, w gminie Dobiegniew, uroczyście obchodzić będziemy tegoroczne Święto Placka Drożdżowego. W tym roku przedsięwzięcie uzyskało wsparcie finansowew ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021. Impreza promuje obszary wiejskie gminy Dobiegniew i kultywuje tradycji wypiekania placków drożdżowych. Połączona jest z konkursem na najpyszniejszy placek drożdżowy, do tego gry i zabawy dla najmłodszych, występy lokalnych zespołów śpiewaczych w celu przedstawienia dorobku kulturowego i tradycji regionu. Gmina Dobiegniew, aby zwiększyć atrakcyjność obszaru chce zainicjować oddolne tworzenie się ponadsektorowych partnerstw wpływających na rozwój obszaru.

 

Tytuł operacji:

„ŚWIĘTO PLACKA DROŻDŻOWEGO jako forma aktywizacji i integracji lokalnej społeczności z terenów wiejskich”

 

Cel KSOW na lata 2014-2020:

Cel 4: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Cel operacji:

Święto Placka Drożdżowego ma na celu zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w życie społeczne gminy oraz integrację mieszkańców poprzez wspólne kultywowanie tradycji wypiekania placków drożdżowych.

 

Efekty realizacji operacji:

Zorganizowanie stoiska promocyjnego w trakcie imprezy plenerowej – przekazanie informacji na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i możliwości wnioskowania
o dofinansowania.

Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej w tworzeniu partnerstw międzysektorowych  na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój obszarów  wiejskich gminy Dobiegniew.

 

Program spotkania w załączeniu.

 

Zostań partnerem KSOW na www.ksow.pl