|

Informacja o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 13/2021

„Powiatowo-Gminne Święto Plonów”

               
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W dniu 5.07.2021 r. została zawarta umowa nr 13/2021 między Województwem Lubuskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Powiatem Wschowskim,  jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji pn. „Powiatowo-Gminne Święto Plonów” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny lata 2020-2021.

W ramach operacji, w dniu 29 sierpnia 2021 w Łupicy (Gmina Sława) odbędzie się Powiatowo-Gminne Święto Plonów.

Głównym celem operacji jest promocja rozwoju obszarów wiejskich oraz zwiększenie poziomu integracji mieszkańców wsi i miast Powiatu Wschowskiego.

Cele szczegółowe to:

  • Prezentacja dobrych praktyk w rolnictwie oraz prezentacja płodów rolnych i produktów wytworzonych przez rolników i lokalnych producentów z obszarów wiejskich,
  • Pobudzanie do zwiększenia integracji mieszkańców wsi i miast Powiatu Wschowskiego.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych operacji wynosi  14.272,61 zł.

Prezentacja dobrych praktyk w rolnictwie oraz prezentacja płodów rolnych i produktów wytworzonych przez rolników i lokalnych producentów z obszarów wiejskich, przyczyni się do  wzrostu zainteresowania wytwarzaniem produktów lokalnych.

Pobudzanie do zwiększenia integracji mieszkańców wsi i miast Powiatu Wschowskiego, przyczyni się do zwieszenia aktywności lokalnej mieszkańców, zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym i podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.