|

II etap - konkurs „Lubuskie ogrody i ogródki”

Lista uczestników do wizytacji terenowej!

Można już zapoznać się z listą uczestników, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu, tj. do wizytacji terenowej. Przypominamy, iż Komisje Konkursowe przeprowadzą wizytację terenową, w celu dokonania oceny w terenie wybranych Ogrodów i Działek. Wizytacja terenowa poprzedzona będzie telefonicznym ustaleniem terminu wizytacji z Uczestnikiem konkursu.

 

LISTA UCZESTNIKÓW II ETAPU - DO POBRANIA