|

Informacja o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 3/2021

DEBATA ROLNA 2021

               
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na www.ksow.pl

 

W dniu 24.06.2021 r., została zawarta umowa nr 3/2021 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuską Izbą Rolniczą, jako „Partnerem KSOW, na realizację operacji: pn.: Debata Rolna 2021, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2020 – 2021.

Celem operacji jest przekazanie i praktyczne wykorzystanie wiedzy przez uczestników konferencji z zaproponowanego zakresu tematycznego tj. „Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 – cele i wyzwania dla polskiego rolnictwa”, „Odbudowa i rola małej retencji na obszarach wiejskich”, jako przeciwdziałanie skutkom pogorszenia naturalnych stosunków wodnych na terenach rolniczych, „Rozwój produkcji i rynku roślin białkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju”. Poszerzanie wiedzy z danej dziedziny wpływa na odkrywanie nowych możliwości przydatnych w produkcji rolniczej, które uczestnicy mogą sprawdzić we własnym otoczeniu.

Efektem realizacji operacji, oprócz uzyskania wiedzy z zaproponowanego zakresu tematycznego, będzie pokazanie możliwych kierunków rozwoju gospodarstwa oraz wskazanie możliwości wykorzystania istniejących zasobów i potencjału do inicjatyw na rzecz zwiększania dochodowości gospodarstw i rozwoju obszarów wiejskich.