Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

lubuskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2018

31.08.2018

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza 9. edycję konkursu: „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2018”. W konkursie mogą uczestniczyć sołectwa
z terenu woj. lubuskiego.


Celem  konkursu jest:

Podniesienie atrakcyjności wsi i poprawa jakości życia jej mieszkańców  poprzez:

-        aktywizację i integrację wspólnot wiejskich ,

-        wzmacnianie tożsamości lokalnej -  ochronę dziedzictwa kulturowego wsi,

-        dbałość o estetykę  i zachowanie  krajobrazu wiejskiego oraz  ładu
          przestrzennego i architektonicznego wsi,

-        realizację przedsięwzięć kształtujących warunki życia mieszkańców.

 

Konkurs ma inspirować mieszkańców wsi województwa lubuskiego
i upowszechniać najlepsze wzorce działania poszczególnych sołectw

1.       Organizatorzy konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

2.       Instytucje wspierające

-        Związek Młodzieży Wiejskiej

-        Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów

 

3.  Regulamin Konkursu dostępny również na portalach internetowych:

-          Województwa Lubuskiego - www.lubuskie.pl,

-          Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich –
           www.prow.lubuskie.pl

 

4.       Harmonogram konkursu:

-       Termin składania zgłoszeń – od 31 sierpnia do 14 września 2018 roku

-       Ocena formalna zgłoszeń przez Komisję Konkursową oraz wizytacja we
         wsiach – od 17 września do 12 października 2018 roku

-       Planowany termin podsumowania konkursu – październik 2018 roku (po
        zakończeniu oceny formalnej i wizytacjach we wsiach).

 

5.       Adres składania zgłoszeń (w przypadku zgłoszeń nadsyłanych pocztą
          decyduje data stempla pocztowego): 

                                          Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

                                   Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

                                               ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

                                    z dopiskiem: Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2018 – Konkurs

 

6.       Nagrody i wyróżnienia:

Wysokość  nagród w Konkursie na  „Najpiękniejszą Wieś Lubuską 2018 roku” :

Miejsce

Wysokość nagrody

I

15 000 zł

II

12 000 zł

III

10 000 zł

IV

5 000 zł

V

3 000 zł

VI - X

1 000 zł – tytułem wyróżnienia

 

Nagrody  i wyróżnienia są przekazywane na konto Gminy, do której należy miejscowość.

 

Poprzednią 8. edycję konkursu wygrała wieś Santoczno, drugie miejsce przypadło ex aequo dla dwóch wsi: Gościm i Gołaszyn, natomiast trzecie miejsce wywalczyła wieś Kosierz.

 

Konkurs na „Najpiękniejszą Lubuską Wieś” od lat ma te same cele. Inicjatywa ma m.in. podnieść atrakcyjność miejscowości wiejskich i poprawić jakość życia jej mieszkańców. Chodzi
o aktywizację i integrację lokalnych społeczności, dbałość o zachowanie krajobrazu wiejskiego,
a także upowszechnianie najlepszych wzorców działania poszczególnych sołectw.

Regulamin konkursu

Kryteria i punktacja oceny wsi

Oświadczenie

Zgłoszenie do konkursu


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009