Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

lubuskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

INFORMACJA O REALIZOWANEJ OPERACJI Konkurs na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim”

26.06.2018

W dniu 14.05.2018 r. została zawarta umowa nr 15/2018 między Województwem Lubuskim- Urzędem Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji pt.  Konkurs na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na  lata 2018-2019.

Głównym celem operacji jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Ponadto konkurs ma na celu promocję produktów żywności ekologicznej.

W konkursie zostaną wyłonione  3 najlepsze gospodarstwa ekologiczne w województwie lubuskim w 2018 r. w kategorii „ekologia – środowisko” i 3 najlepsze gospodarstwa ekologiczne w województwie lubuskim w 2018 r. w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. W sumie w konkursie zostanie  wyróżnionych 6 najlepszych gospodarstw ekologicznych.

Grupę docelową konkursu stanowią producenci z terenu województwa lubuskiego, posiadający certyfikat gospodarstwa ekologicznego wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

W konkursie może brać udział rolnik z terenu województwa lubuskiego:

·         któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności;

·         który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;

·         którego gospodarstwo spełnia wymogi wzajemnej zgodności;

·         który nie był laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w 2016-2017 r. w kategorii, w której zgłasza się do udziału w 2018 r.

Konkurs ma charakter otwarty.

W ramach operacji rolnicy zgłoszeni do konkursu mogą zaprezentować swoje gospodarstwa oraz przekazać wiedzę i doświadczenie w zakresie produkcji ekologicznej, rozwiązań przyjaznych środowisku, dobrych praktyk stosowanych w gospodarstwie, przyczyniających się do zachowania bioróżnorodności innym rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich.

Spośród zgłoszonych uczestników konkursu, w zależności od kategorii, wyłonione są te gospodarstwa, które gospodarują w trosce o środowisko oraz wytwarzają najlepszej jakości produkty.

Przewidywanym wynikiem operacji jest promocja rolnictwa ekologicznego, wymiana doświadczeń pomiędzy gospodarstwami, a także wdrażanie dobrych praktyk rolniczych w gospodarstwach zarówno już produkujących metodami ekologicznymi, jak i gospodarstwach konwencjonalnych. Przykład wiodących gospodarstw ekologicznych, zwłaszcza towarowych, dobrze prosperujących na rynku i uzyskujących wysokie korzyści ekonomiczne może zachęcić do podejmowania takiego systemu zarządzania i produkcji żywności. Informacja o zwycięskich gospodarstwach zostanie zamieszczona na stronie internetowej ośrodka.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009