Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

lubuskie

English 
baner

Rusza konkurs "Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2017"!!!

13.04.2017

W dniu dzisiejszym, podczas konferencji prasowej w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn ogłosił  rozpoczęcie naboru zgłoszeń do ósmej już edycji konkursu "Najpiękniejsza Wieś Lubuska".

 

W konkursie mogą uczestniczyć sołectwa z terenu woj. lubuskiego.

Celem  konkursu jest:

Podniesienie atrakcyjności wsi i poprawa jakości życia jej mieszkańców  poprzez:

·         aktywizację i integrację wspólnot wiejskich ,

·         wzmacnianie tożsamości lokalnej -  ochronę dziedzictwa kulturowego wsi,

·         dbałość o estetykę  i zachowanie  krajobrazu wiejskiego oraz  ładu przestrzennego i architektonicznego wsi,

·         realizację przedsięwzięć kształtujących warunki życia mieszkańców.

Konkurs ma inspirować mieszkańców wsi województwa lubuskiego i upowszechniać najlepsze wzorce działania poszczególnych sołectw

1.       Organizatorzy konkursu:

-          Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów

 

2.       Instytucje wspierające

-               -     Związek Młodzieży Wiejskiej

 

4.  Regulamin Konkursu dostępny będzie na portalach internetowych:

-          Województwa Lubuskiego - www.lubuskie.pl,

-          Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - www.lubuskie.ksow.pl,

-     Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – www.prow.lubuskie.pl

 

5.       Harmonogram konkursu 

-       Termin składania zgłoszeń – do 22 maja 2017 roku, 

-       Ocena formalna zgłoszeń przez Komisję Konkursową oraz wizytacja we wsiach -  do 2 czerwca 2017 roku

-       Planowany termin podsumowania konkursu – 14 czerwca 2017 roku.

 

6.       Adres nadsyłania zgłoszeń (decyduje data wpływu): 

                                          Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

                                   Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

                                               ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

                          z dopiskiem: Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2017 – Konkurs

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁ. 1 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

ZAŁ. 2 OŚWIADCZENIE

ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI

ZAŁ. 4 KRYTERIA OCENY ORAZ PUNKTACJA

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009