Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

baza partnerów KSOW

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Forma prawna:
Jednostka naukowa/ uczelnia wyższa
Adres siedziby:
mazowieckie
Falenty, Al. Hrabska 3
05-090 Raszyn
NIP:
5342437004
REGON:
142173348
Email:
Telefon:
694 468 669
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
ogólnopolski
Priorytety PROW:
 • I. Transfer wiedzy i innowacje
  • Innowacje w hodowli zwierząt
  • Innowacje w ochronie środowiska
  • Transfer wiedzy

 • V. Efektywne gospodarowanie zasobami
  • Optymalizacja zużycia wody
  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa

Opis dotychczasowej działalności:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) jest to instytut badawczy w resorcie rolnictwa o zasięgu ogólnokrajowym. Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.1 PKD w następujących obszarach: • ochrona, użytkowanie, kształtowanie krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich, zasobów wodnych, agroekosystemów, trwałych użytków zielonych, środowiska i przyrody obszarów dolinowych oraz górskich; • innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, w tym ryb, i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; • bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, doradczej, edukacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej. Prace z ww. zakresu służą rozwojowi szeroko rozumianej infrastruktury koniecznej do prawidłowego funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich. Instytut realizuje zadania normalizacyjne, aprobacyjne, kontrolno-weryfikacyjne, certyfikacyjne i homologacyjne, wraz z utrzymaniem laboratoriów akredytowanych, jednostki certyfikacyjnej i jednostki notyfikowanej. ITP jest rzecznikiem MRiRW w zakresie oceny maszyn rolniczych, pełni funkcje branżowego ośrodka informacji naukowo-technicznej oraz ośrodka normalizacji. Instytut jest jedyną w Polsce placówka mającą uprawnienia do homologacji ciągników i pojazdów rolniczych. ITP posiada doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami badawczymi, pracami rozwojowymi oraz wdrożeniami innowacyjnych technologii.
Data rejestracji: 08.02.2018
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009