Informacje o realizacji projektu partnerskiego 10/2020

„Dożynki– Przytoczna 2020” w ramach Planu Działania Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny lata 2020-2021

Informujemy, iż  powoli rozpoczyna się przygotowanie do realizacji projektu Dożynek Gminnych - Przytoczna 2020 ze środków KSOW

W dniu 01.07.2020 r. została zawarta umowa nr 10/2020 między Województwem Lubuskim- Urzędem Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Gminą Przytoczna,  jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji pn.:  „Dożynki– Przytoczna 2020” w ramach Planu Działania Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny lata 2020-2021.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych operacji wynosi  17 814,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest organizacja Dożynek Gminnych,  które odbędą się z końcem sierpnia 2020 r. w Przytocznej.

Poprzez organizację dożynek gminnych w Gminie Przytoczna poprawie ulegnie wizerunek wsi jako obszaru atrakcyjnego do zamieszkania i prowadzenia działalności rolniczej. Rezultatem przedsięwzięcia będzie aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, promowanie aktywnego wypoczynku, spędzanie  wolnego czasu z rodziną, ale także stworzenie okazji do upowszechniania miejscowej tradycji i promocji produkcji rolnej.