|

Realizacja umowy partnerskiej nr 5/2021

„Tradycyjne ludowe wieńce dożynkowe” warsztaty

 

W dniu 24 czerwca 2021 r. została zawarta umowa nr 5/2021 między Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Lubuską Izbą Rolniczą, jako "Partnerem KSOW", na realizacje operacji pn. "Tradycyjne ludowe wieńce dożynkowe" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Celem realizacji jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zasad i technik wyplatania tradycyjnych wieńców dożynkowych oraz przedstawienie właściwych materiałów do ich tworzenia zgodnych ze sztuką ludową.