Informacje o realizacji projektu partnerskiego 14/2020

Konkurs pn.: Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego w 2020 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W dniu 08.07.2020 r., została zawarta umowa nr 11/2020 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku, jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Konkurs pn.: Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego  w 2020 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Plan operacyjny na lata 2020 – 2021.

Celem konkursu, zgodnie z jego tytułem, jest wybór najładniejszego gospodarstwa agroturystycznego naszego województwa, spośród wszystkich zgłoszonych do rywalizacji oraz aktywizowanie i motywowanie właścicieli gospodarstw agroturystycznych do polepszania swojej oferty, poprawy estetyki gospodarstwa, wymiany doświadczeń.

Założenia konkursu przewidują następujące efekty:
- wybór jednego, najładniejszego gospodarstwa agroturystycznego,
- wyróżnienie dwóch gospodarstw agroturystycznych,
- nagrodzenie nagrodami finansowymi trzech gospodarstw, które osiągnęły najwyższe oceny
- nagrodzenie pozostałych uczestników konkursu cennymi nagrodami rzeczowymi
- promocja gospodarstw uczestniczących w konkursie na stronie internetowej LODR, w miesięczniku
  Lubuskie Aktualności Rolnicze, w Bazie gospodarstw agroturystycznych LODR