|

Nasze Kulinarne Dziedzictwo - rusza konkurs!

Rusza jubileuszowa edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Jest rozgrywany w dwóch kategoriach: regionalny produkt żywnościowy i potrawa regionalna. Zgłaszać można się do 2 lipca.

Jubileuszowa XX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” organizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Konkurs odbędzie się 18 lipca na terenie Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze - Ochli podczas trwania imprezy „Dobre smaczne, bo lubuskie”. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: regionalny produkt żywnościowy i potrawa regionalna.

1. Kategoria – Regionalny Produkt Żywnościowy
Produkty regionalne będą oceniane w następujących podkategoriach
I. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego

Podkategorie:

  1. Produkty i przetwory mięsne
  2. Produkty i przetwory z ryb  
  3. Produkty mleczne
  4. Miody

II. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego

Podkategorie:

  1. Przetwory owocowe
  2. Przetwory warzywne
  3. Produkty zbożowe
  4. Wyroby cukiernicze

III. Napoje regionalne

Podkategorie:

  1. Napoje bezalkoholowe
  2. Napoje alkoholowe

IV. Inne produkty regionalne w szczególności  łączone produkty roślinne ze zwierzęcymi (np. farsze).

Przez żywnościowe produkty regionalne rozumiemy surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzenia potraw. Produkty te muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami wynikającymi ze specyficznych warunków i glebowych regionu z którego pochodzą.

Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzi się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów. Mogą być przygotowane i przywiezione do oceny przez osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne czy też małe firmy branży rolno-spożywczej. Jeden producent może zgłosić jeden produkt  w każdej kategorii.

2.  Kategoria – Potrawa Regionalna

Menu konkursowe składa się z dwóch dań:

- zupy lub przystawki

- dania głównego

Każde danie konkursowe musi być przygotowane z wykorzystaniem produktów związanych z danym regionem, powszechnie znanych i rozpoznawalnych w regionie.

Karty zgłoszeń muszą zawierać: przepisy z dokładnym wykazem użytych produktów, opis związku dania z regionem i historią  oraz z tradycją kulinarną regionu.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego. Formularze należy składać do 2 lipca 2021 r. w formie elektronicznej na adres:p.czura@lubuskie.pl lub w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Al. Zjednoczenia 104A, 65-120 Zielona Góra z dopiskiem konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo -  Smaki Regionów”

UWAGA!: W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Bliższych informacji na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: tel. (68) 456 52 72 lub (68) 456 52 25,
e-mail: p.czura@lubuskie.pl

Nagrody pieniężne w konkursie zostały ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Ponadto Komisja Konkursowa dokona dodatkowych nominacji nagrodzonych produktów i potraw regionalnych do nagrody honorowej „Perła 2021”.  

Nagrody w konkursie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przewiduje nagrody pieniężne w następującej wysokości:

Kategoria - Regionalny Produkt Żywnościowy:

I miejsce (nagroda dla każdej z 11 podkategorii)  – 700 zł

wyróżnienie – 300 zł

Kategoria - Potrawa Regionalna:

I miejsce – 2 000 zł

II miejsce – 1500 zł

III miejsce – 1 000 zł

Zgodnie z art. 30 ust. 1 u.p.d.o.f, kwota nagrody podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podatek od nagród w konkursie zostanie odjęty od wartości nagrody, a następnie odprowadzony przez Organizatora do urzędu skarbowego.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA