|

Informacja o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 7/2021

„Agroturystyka szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Powiatu Żagańskiego”

               
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

    

W dniach 21 - 23.06.2021r. przeprowadzone zostały wizyty studyjne w Powiecie Kołobrzeskim, Województwie Zachodniopomorskim w związku z realizowaną operacją pod nazwą „Agroturystyka szansą na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Powiatu Żagańskiego”, dofinansowaną w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021r, ze środków schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.

Celem realizowanej operacji była poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez rozwój działalności pozarolniczych, w tym agroturystycznych na terenie Powiatu Żagańskiego.

W wyniku wizytowanych miejsc uczestnicy projektu mieli możliwość zaobserwowania różnych działalności pozarolniczych, prowadzonych z powodzeniem i sukcesem na obszarach wiejskich w Powiecie Kołobrzeskim były to: Miasteczko „Dziki Zachód” i różne gospodarstwa agroturystyczne. Uczestnicy operacji uzyskali także informacje i wiedzę w ramach przeprowadzonych prelekcji na następujące tematy: „Agroturystyka formy i sposoby promocji tego typu działalności”, „Agroturystyka szansą na rozwój obszarów wiejskich w Województwie Lubuskim, prawne aspekty prowadzenia tego typu działalności”. Prelekcje były wygłoszone  przez pana Arkadiusza Dąbrowskiego Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.