|

Informacja o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 17/2021

Konkurs pn.: Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego w 2021 roku"

              

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

W dniu 24.06.2021 r., została zawarta umowa nr 17/2021 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku, jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Konkurs pn.: Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego
w 2021 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Plan operacyjny na lata 2020 – 2021.

Celem konkursu, zgodnie z jego tytułem, jest wyłonienie najładniejszego gospodarstwa agroturystycznego województwa lubuskiego w 2021 roku, spośród wszystkich biorących udział
w konkursie.

Efektem jest wskazanie najładniejszego gospodarstwa agroturystycznego spośród zgłoszonych
do konkursu. Nagrodzenie nagrodami pieniężnymi: trzech najładniejszych i dwóch wyróżnionych gospodarstw.

Więcej informacji na stronie Partnera.