|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego 26/2020

„Rzemiosło artystyczne formą aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021

W dniu 29.06.2020 r. została zawarta umowa nr 26/2020 między Samorządem Województwa Lubuskiego a Partnerem KSOW Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli. Umowa Partnerska dotyczy operacji pod nazwą: „Rzemiosło artystyczne formą aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich. Operacja została wybrana do realizacji w 2020 roku, w ramach Planu Operacyjnego 2020-2021, w konkursie nr 4/2020.

 

Głównym celem operacji jest :

  1. Organizacja warsztatów malarskich i rzeźbiarskich dla środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
  2. Promocja tradycji rzeźbiarskich i malarskich poprzez realizacje warsztatów
  3. Edukacja w zakresie regionalnego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem artystycznej twórczości ludowej
  4. Propagowanie powrotu do tradycji wykorzystywanej współcześnie jako nowe formy design-u
  5. Organizacja panelu dyskusyjnego, podczas którego poruszane zostaną kwestie aktywizacji społeczności pochodzącej z obszarów wiejskich w zakresie edukacji artystycznej; sposoby wykorzystywania nabytych umiejętności na rynku pracy; umiejętność organizacji miejsc pracy na obszarach wiejskich, w których wykorzystywane mogą być nabywane podczas warsztatów umiejętności
  6. Wystawa prac uczestników warsztatów oraz prac ekspertów prowadzących warsztaty

 

Więcej informacji na stronie Partnera.