|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego 25/2020

„Nowoczesne rolnictwo w zgodzie z tradycją i ekologią – objazd studyjny” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021

W dniu 29.06.2020 r. została zawarta umowa nr 26/2020 między Samorządem Województwa Lubuskiego a Partnerem KSOW Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli. Umowa Partnerska dotyczy operacji pod nazwą: „Nowoczesne rolnictwo w zgodzie z tradycją i ekologią – objazd studyjny”. Operacja została wybrana do realizacji w 2020 roku, w ramach Planu Operacyjnego 2020-2021, w konkursie nr 4/2020.

Głównym celem zadania jest organizacja objazdu studyjnego po wybranych sudeckich gospodarstwach, które podjęły ciekawe i skuteczne inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wiedza i umiejętności nabyte podczas objazdu skutkować będą nowymi inicjatywami na obszarach wiejskich województwa lubuskiego.

 

Więcej informacji na stronie Partnera.