|

Informacje o realizacji projektu partnerskiego 24/2020

„Konferencja pod nazwą: Ochrona wód i powietrza, uwzględniając wymagania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowej, dyrektywy NEC”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021

W dniu 01.07.2020 r. została zawarta umowa nr 24/2020 między Samorządem Województwa Lubuskiego a Partnerem KSOW Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Umowa dotyczy realizacji operacji pt. „Konferencja pod nazwą: Ochrona wód i powietrza, uwzględniając wymagania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowej, dyrektywy NEC”,  w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 Głównym celem operacji jest przekazanie i wymiana wiedzy podczas konferencji z zaproponowanego zakresu tematycznego tj. Ochrona wód i powietrza, uwzględniając wymagania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowej, dyrektywy NEC oraz jej późniejsze wykorzystanie w praktyce przez uczestników.

 

Więcej informacji na stronie Partnera.