|

Informacja o realizacji projektu partnerskiego 17/2020

„Targi: Smaki Regionu” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na

lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021

W dniu 30.06.2020 r. została zawarta umowa nr 17/2020 między Samorządem Województwa Lubuskiego a Partnerem KSOW Gminą Zwierzyn. Umowa dotyczy realizacji operacji pt.: ,,Targi: Smaki Regionu” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.
Głównym celem operacji jest ożywienie lokalnej tradycji, a działania przeprowadzone w ramach projektu zmobilizują społeczność lokalną do wspólnej pracy i wszelkich inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Organizacja Targów przyczyni się także do promocji wsi jako miejsca do życia, rozwoju i poprawy jakości życia, popularyzacji tradycji kulinarnej i twórczości ludowej i wykreowania pozytywnego wizerunku gminy na rzecz rozwoju wiejskiej działalności gospodarczej.


Więcej informacji na stronie Partnera.